วิธีลงทะเบียนร่วมกิจกรรมซื้อของขวัญจากโครงการ “100 เดียวเที่ยวทั่วไทย”

พาเที่ยว ระยองวันนี้แนะนำ วิธีลงทะเบียนร่วมกิจกรรมซื้อของขวัญ

จากโครงการ “100 เดียวเที่ยวทั่วไทย” มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

 • ลงทะเบียนเข้าคิวร่วมกิจกรรม ด้วยบัตรประชาชน ผ่านเว็บไซต์ www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com
 • จองซื้อของขวัญผ่านเว็บไซต์โครงการ ด้วย E-mail Address, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ บัตรเดบิต (Visa หรือ Master) และ บัตรเครดิต
 • รับ E-Mail Confirmation จากโครงการ
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกำหนดก่อนใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้ของขวัญ มีรายละเอียดดังนี้

 • สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่ปรากฎบนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ
 • หากซื้อสินค้าที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับภูมิลำเนาในบัตรประชาชน จะไม่สามารถทำการยืนยันการจองเพื่อใช้บริการจากผู้ประกอบการได้ หรือจะถูกปฏิเสธจากผู้ประกอบการที่ไปขอรับบริการ
 • สินค้าทุกรายการไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น เปลี่ยน หรือแลก ทอน เป็นเงินสดได้
 • เมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการได้ในทุกกรณี
 • รายการสินค้าในโครงการมีกำหนดเวลาให้ใช้ภายในธันวาคม 2562 โดยแต่ละสถานที่มีกำหนดระยะเวลาที่แตกต่าง ดังนั้น ผู้ซื้อต้องอานเงื่อนไขต่างๆ ให้ละเอียด เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง
 • สินค้าที่อยู่ในโครงการราคา 100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ซื้อ จ่าย 100 บาทที่โครงการ และไปใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่ระบุได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากผู้ใช้บริการต้องการซื้อ หรือรับบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ณ สถานประกอบการนั้นๆ

ส่วนของขวัญสุดพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ (Extra Gifts)
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนได้คิวที่ 6,000 / 7,000 / 8,000 / 9,000 และ 10,000 ในแต่ละวัน ททท. จัด Surprise Gift ให้ได้สิทธิ์ซื้อ Voucher โรงแรมหรูมูลค่าเฉลี่ย 13,000 – 29,000 บาท ซื้อได้ในราคา 100 เดียว (ถ้าของขวัญนี้ไม่ถูกใจ สามารถกลับไปเลือกซื้อของขวัญอื่นๆ ที่มีในโครงการได้ แต่ต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง)

เพื่อเป็นการขอบคุณกลุ่มนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว จิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม ททท. จัดของขวัญพิเศษอีก 100 รายการ มอบให้ด้วย ติดตามกติกากันได้ผ่าน facebook โครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย