สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เปิดดำเนินการต่อฯ 6 มิ.ย.63

ระยองวันนี้ ประสานงานข่าวจาก เพจ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ประกาศว่า

โปรดทราบ!! ตั้งแต่ 6 มิย.63

ขอให้ท่านที่จองคิวไว้ตั้งแต่7พค.63ตรวจสอบคิวในระบบ DLT SMART QUEUE ที่กรมปรับให้ใหม่และมาให้ตรงตามที่กรมกำหนดมิฉะนั้นท่านต้องจองคิวใหม่เริ่มตั้งแต่1กค.63 ครับ

เพจ : สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

ระยองวันนี้ ประสานงานข่าว ข่าวระยอง ล่าสุด

แหล่งที่มา : สำนักงานขนส่งระยอง