ระยองวันนี้ ส่งเสริม SME-บริการ-หาบเร่-แผงลอย-ตลาดสด-ร่วมกับดีป้า

ระยองวันนี้ส่งเสริมเกษตรกรเข้าตลาดดิจิทัล

ก่อนอื่นระยองวันนี้ ขอพาชาวระยอง ทำความเข้าใจเกี่ยวับ ดีป้า (Dapa Thailand) ก่อนนะครับว่า #ดีป้า คืออะไร?

ดีป้า คือ องค์กรที่จะผลักดันนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจทัล เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบรูณ์แบบ และด้วยเหตุนี้ เรา “สำนักงานส่งเสริมเศรษกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า “พร้อมที่จะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้คนไทยได้ก้าวสู่อนาคตที่ดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ แห่งการพัฒนา ทางด้าน / สังคม / เศรษฐกิจ / วัฒนธรรม / และความมั่นคงของประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาชาติ ที่จะให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดย ระยองวันนี้
Smart CITY Thailand (Depa)

จังหวัดระยอง และ เทศบาลนครระยองวันนี้ มีการร่วมมือ กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด เกษตรกร และชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ สอดรับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ เตรียมความพร้อมรองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามวิถี “นิวนอร์มอล” ผ่านกิจกรรม “ดิจิทัลสู้ภัยเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกโฉมตลาดสู่นิวนอร์มอล”

โดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้า ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (นิวมอร์มอล) หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ล่าสุด ดีป้า จึงได้ร่วมกับ จังหวัดระยอง และ เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรม “ดิจิทัลสู้ภัยเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกโฉมตลาดสู่นิวนอร์มอล” ณ พื้นที่ไอทีมีชีวิต ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด เกษตรกร และชุมชนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini-Transformation Voucher) โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานกิจการสาขา ดีป้า กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก พ่อค้าแม่ขาย หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด พี่น้องเกษตรกร และชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือ การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่โลกออนไลน์ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพิ่มยอดขายแก่กลุ่มเป้าหมาย รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคนิวมอร์มอล หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เหล่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พ่อค้าแม่ขาย พี่น้องเกษตรกร และชุมชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดระยองเดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะของจังหวัด พร้อมรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามวิถีนิวนอร์มอลอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในระยะแรกได้นำร่องที่ตลาดโต้รุ่งเทศบันเทิงพลาซ่า และตลาดสตาร์ไนท์บาซ่าร์ ในอำเภอเมือง รวมถึงตลาดกลางผลไม้ตะพง ในตำบลตะพง จังหวัดระยอง

นอกจากนี้ ทีมงาน ดีป้า สาขาภาคตะวันออก พร้อมด้วย หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ในฐานะหน่วยร่วมดำเนินงาน เครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล (ดิจิทัล โพรไวเดอร์) ที่ขึ้นทะเบียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลกับสำนักงานฯ อาทิ บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด ผู้ให้บริการโดรนภาคการเกษตร บริษัท สโตร์ฮับ จำกัด ผู้ให้บริการระบบจัดการร้านและสต๊อกสินค้า บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์และให้บริการระบบบริหารจัดการร้านค้า ทั้ง ERP, POS, HRM ฯลฯ ได้ร่วมออกบูธให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาและจับคู่ธุรกิจ พร้อมให้ผู้สนใจได้สัมผัสและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ตรงตามความต้องการด้วยตนเอง อีกทั้งเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ ประชาชนชาวระยองและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเจ้าของตลาดอื่น ๆ ในพื้นที่อย่างดีเยี่ยม