SNC Group รับสมัครงาน ฝ่ายผลิตหลายอัตรา

SNC Group รับสมัครงาน ฝ่ายผลิตจำนวนมาก ตอกย้ำผลประกอบการที่โตมากกว่า 5%

เอส เอ็น ซี นิคมพัฒนา ซอย 13 จ.ระยอง

SNC Group รับสมัครงาน ฝ่ายผลิตจำนวนมาก ตอกย้ำผลประกอบการที่โตมากกว่า 5% ฝ่าวิกฤตโควิด โดย กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องทำความเย็น, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปี 2563 ดังนี้

SNC Group รับสมัครพนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต (หลายอัตรา) สวัสดิการดี สู้โควิด-19

สวัสดิการ

  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่าเช่าบ้าน
  • เบี้ยขยัน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
  • เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
  • เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
  • โบนัส
  • รถรับส่ง ฯลฯ
  • บริษัททำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
แผนที่บริษัท SNC นิคมพัฒนา ซอย 13 จ.ระยอง

ติดต่อ
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
88/9,88/18-20 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์: www.sncformer.com