SNC Group รับสมัครงาน ฝ่ายผลิตหลายอัตรา

SNC ผลิตหน้ากากอนามัย 2.2 ล้านชิ้นมอบบุคลากรการเเพทย์-หน่วยงานราชการต้านโควิด-19

SNC ผลิตหน้ากากอนามัย สู้โควิด
รับพนักงานจำนวนมาก พนักงานคุมเครื่อง พนักงานทั่วไป ฝ่ายผลิต หลายอัตรา นิคมพัฒนา ซอย 13 จ.ระยอง
รับพนักงานจำนวนมาก พนักงานคุมเครื่อง พนักงานทั่วไป ฝ่ายผลิต หลายอัตรา นิคมพัฒนา ซอย 13 จ.ระยอง