อนาคตระยอง อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์อัจฉริยะ EEC

EEC อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์อัจฉริยะ อนาคตระยอง 2030

ปัจจุบัน ระยองวันนี้ มีแหล่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเสาหลักสำคัญในภาคการส่งออกของประเทศไทย ปัจจุบันมีมูลค่าถึงร้อยละ 24 ของรายได้การส่งออกของประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตสำคัญระดับโลกในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์และวงจรรวม (Integrated Circuits) อีกด้วย

อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์อัจฉริยะ

ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เครื่องรับรู้ (Sensors) และวงจรรวม (Integrated Circuits) ที่มีขนาดเล็กลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงทำให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมย่อยที่ผลิตอุปกรณ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ได้แก่ ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมที่มีความซับซ้อนขึ้น ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม การออกแบบและผลิตระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliances)

ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) การออกแบบผลิตอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสวมใส่ ได้แก่

  • Fitbits การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
  • การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (Microelectronics)
  • การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded Systems)
  • การผลิตสารหรือแผ่นไมโครอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งข้อมูล : eec.or.th

เรียบเรียง โดย ระยองวันนี้