อุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2564 ยอดผลิตโตทะลุ 150%

อุตสาหกรรมรถยนต์ฟื้นตัว ชี้เดือน พ.ค. 2564 ยอดผลิตโตทะลุ 150%

รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพ.ค. 2564 ว่ามีการผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งสิ้น 140,168 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 150.14% จากการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 126.01% และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 193.39%

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากฐานต่ำปีที่แล้วที่มีการล็อกดาวน์ในเดือนเม.ย. และห้ามจัดงานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมี.ค. ทำให้สต็อกรถยนต์ในโชว์รูมยังมีจำนวนมาก บางบริษัทจึงยังไม่มีการผลิตรถยนต์ในเดือนพ.ค. แต่การผลิตรถยนต์ในเดือนพ.ค.ปีนี้ยังน้อยกว่าเดือนพ.ค. 62 ก่อนเกิดโควิด-19 ที่ 22.70%

ขณะที่จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนม.ค. – พ.ค. 64 มีจำนวนทั้งสิ้น 710,356 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 32.92% โดยการผลิตรถยนต์นั่งในเดือนพ.ค.นี้ ผลิตได้ 44,400 คัน เพิ่มจากปีก่อน 120.79% โดยผลิตเพื่อส่งออกในเดือนพ.ค. 64 ผลิตได้ 411,663 คัน เท่ากับ 57.95% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ง 35.60% ด้านการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ผลิตได้ 58,884 คัน เท่ากับ 42.01% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 193.39%

ส่วนด้านยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพ.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 55,942 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 38.4% ขายในประเทศสูงกว่าเพราะฐานต่ำปีที่แล้ว แต่ลดลงจากเดือนเม.ย. 64 ที่ 3.77% เพราะการระบาดของโควิด 19 ระลอกสาม ประชาชนยังกังวลเรื่องรายได้ในอนาคตรวมทั้งสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อด้วย และยังน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 35.76% ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 141,881 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 45.75% และเพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย. 64 ที่ 6%

ขณะที่การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน พ.ค. ส่งออกได้ 79,479 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 165.87% ส่งออกเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงเพราะฐานที่ต่ำปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย. 64 ที่ 50.30% เพราะประเทศคู่ค้าเริ่มมียอดขายรถยนต์ในประเทศดีขึ้นเช่น ออสเตรเลียขายรถยนต์เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ค.ปีก่อน 68.3% เวียดนามขายในประเทศเพิ่มขึ้น 34.1% ญี่ปุ่นขายเพิ่มขึ้น 46.3% อินโดนีเซียขายเพิ่มขึ้น 1,443% เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังส่งออกน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 16.63% โดยมูลค่าการส่งออก 48,416.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 176.62% เมื่อประเทศคู่ค้าเริ่มมีการผลิตรถยนต์มากขึ้น จึงส่งออกเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตามรวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพ.ค. เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 71,900.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนช่วงเดียวกันของปีก่อน 191.06% รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนม.ค. – พ.ค. 64 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 332,913.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 40.86% ขณะที่รถจักรยานยนต์ในเดือนพ.ค. มีจำนวนส่งออก 63,043 คัน รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพ.ค. ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,601.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 107.23%

เรียบเรียง โดย ระยองวันนี้

ขอบคุณข้อมูล : Thaipost