เปิดจังหวัดที่มีคำสั่ง “ล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยง โควิด-19”

เปิดรายชื่อจังหวัดที่มีคำสั่ง “ล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยง โควิด-19”

สืบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “ระลอกใหม่” ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เริ่มทยอยออกมาตรการและคำสั่ง “ล็อกดาวน์” ชาวระยองวันนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากระยองเคยมีประสบการณ์และผ่านมันมาได้ทุกครั้ง ละลอกนี้ก็เช่นกัน

“ระยองวันนี้” อธิบายความหมายคำสั่ง “ล็อกดาวน์” เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นไปในทางเดียวกัน รวมถึง รวบรวมรายชื่อจังหวัดที่มีคำสั่ง “ล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยง” ดังนี้

ความหมาย “ล็อกดาวน์”
“ล็อกดาวน์” หรือ “ปิดประเทศ” หรือ “ปิดเมือง” เป็นการยกระดับมาตรการในการสกัดกั้นการระบาดของโรคต่าง ๆ โดยการควบคุมถึงการจำกัดการเดินทาง การยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ปิดบริการทุกอย่างยกเว้นที่จำเป็น ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านยา ธนาคาร รวมไปถึงการกักตัวเองภายในบ้าน โดยแต่ละประเทศจะมีมาตรการ “ล็อกดาวน์” ที่แตกต่างกันออกไป

จังหวัดที่มีคำสั่ง “ล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยง”

  1. จังหวัดสมุทรสาคร : ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563- 3 มกราคม 2564
  2. คำสั่งผู้ว่าฯสมุทรสาคร ปิดสถานที่-สถานบริการ 14 วัน หลังโควิดระบาดหนัก
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม : ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564
  4. จังหวัดสมุทรปราการ : ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564
  5. จังหวัดเชียงใหม่ ใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา และตำบลท่าตอน : ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 23 ธันวาคม 2563
  6. จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง : ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564

เน้นย้ำการ์ดอย่าตก ระยองวันนี้ยกการ์ดให้สูงขึ้น