หน้าหนาวที่แล้วผ่านไป หน้าหนาวนี้ดูแลสุขภาพกันด้วย #นะจ๊ะ

กรมอุตุฯประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ระยองวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป

อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 20 – 21องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) และจะมีอากาศหนาวเย็นใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.2 องศาเซลเซียส) สำหรับอุณหภูมิต่าที่สุด 6 – 7 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15 – 16 องศาเซลเซียส

ข่าวประกาศ กรมอุตุฯ

เรียบเรียง โดย ระยองวันนี้